Psycholog

tel. 517 869 525

mgr Magdalena Żegarska - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Udzielam pomocy nie tylko jako psychoterapeuta, ale również jako psycholog.

W ramach pomocy psychologicznej oferuję:


Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to forma pomocy, z której mogą skorzystać osoby:

  • będące w kryzysie rozwojowym
  • doświadczające trudności życiowych
  • które zauważają trudności w relacjach interpersonalnych
  • mające problemy z przystosowaniem się, adaptacją do zmian życiowych
  • zainteresowane rozwojem osobistym
  • mające problemy w radzeniu sobie ze stresem lub z asertywnością
  • osoby, mające trudność w zidentyfikowaniu, jakiej pomocy potrzebują

Konsultacje, to zazwyczaj kilka spotkań podczas których psycholog przeprowadza rozmowę, wywiad, aby rozpoznać problematykę pacjenta i zdecydować jakiej formy pomocy dana osoba potrzebuje.


Diagnozę psychologiczną

Diagnoza psychologiczna pozwala na uzyskanie całościowego obrazu danej osoby. Podstawowym narzędziem diagnostycznym jest dokładny wywiad. Oprócz niego przeprowadza się testy psychologiczne. Celem diagnozy psychologicznej jest: opis stanu pacjenta, rozpoznanie mechanizmów wpływających na objawy choroby, analiza zasobów, trudności i mocnych stron, podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania terapeutycznego czy przekierowanie do innego specjalisty.


Terapię psychologiczną

Terapia psychologiczna to forma profesjonalnej pomocy psychologicznej, która ma na celu pomaganie ludziom w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, psychicznymi czy społecznymi oraz poprawienie jakości ich życia. Terapia polega na regularnych spotkaniach z psychologiem, terapeutą. Częstotliwość tych spotkań zależy od potrzeb pacjenta, rodzaju problemu i celów nad którymi wspólnie pracują z psychologiem. Terapia psychologiczna pozwala lepiej zrozumieć siebie, swoje myśli, emocje i uczucia. Pomaga zidentyfikować wzorce myślenia i zachowania, które przyczyniają się do powstawania problemów. Terapia psychologiczna dostarcza wsparcia emocjonalnego i zrozumienia, pozwala wyrażać swoje myśli i uczucia w bezpiecznym środowisku. Pomoc psychologa może mieć charakter krótko lub długoterminowy.


Konsultacje dla rodziców

Często problemy, które przeżywa rodzic w relacji z dzieckiem, wynikają z niezrozumienia czy niewiedzy na temat etapu rozwojowego, w którym znajduje się ich dziecko. Dotyczy to szczególnie okresu nastoletniego, kiedy podstawowym celem rozwojowym młodego człowieka jest zbudowanie tożsamości, potrzeba autonomii i separacja z rodzicami. Konsultacje z psychologiem pozwalają na lepsze zrozumienie siebie oraz potrzeb i trudności swojego dziecka, pozwalają na poprawę komunikacji, co może pomóc w zbudowaniu bliskich i zdrowych relacji rodzinnych. Wychowanie dziecka, szczególnie nastolatka może być trudne i stresujące. Konsultacje mogą pomóc rodzicom w radzeniu sobie ze stresem oraz z kryzysem okresu dojrzewania.


Psychoedukację

Czasami potrzebna jest również psychoedukacja, kierowana do osób dorosłych, nastolatków i ich rodziców, która polega na promowaniu świadomości, dostarczaniu informacji na temat przeżywanych trudności, objawów zaburzenia czy rozwoju psychoseksualnego. Psychoedukacja pomaga w zmianie nastawień i zachowań osoby potrzebującej pomocy oraz członków jej rodziny. Pozwala na wzmocnienie, adoptowanie się do trudności, akceptowanie zaburzenia oraz czyni pacjenta współodpowiedzialnym za proces zdrowienia. Psychoedukacja może dotyczyć znaczących wyzwań w życiu codziennym, może pomagać w rozwinięciu wsparcia społecznego i zasobów, które pozwolą na poradzenie sobie z tymi trudnościami czy wyzwaniami oraz ma wpływ na redukowanie społecznej stygmatyzacji.