Psycholog

tel. 573 487 874

mgr Joanna Kiełkowska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem psychologiem oraz specjalistą psychoterapii uzależnień. Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie podnoszę swoje kwalifikacje psychoterapeutyczne uczestnicząc w Kursie Psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego i PoradniachTerapii Uzależnień i Współuzależnienia w Pawłowicach i w Rybniku, gdzie zajmowałam się diagnozą i poradnictwem psychologicznym oraz prowadziłam terapie indywidualne i grupowe w zakresie uzależnień. Współpracowałam z Centrum Integracji Społecznej w Godowie oraz prowadziłam warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień dla dzieci i młodzieży z gminy Pawłowice.

Aktualnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego „Calm-Med” w Pawłowicach oraz w Uzdrowisku Ustroń.

Oferta

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to forma pomocy, z której mogą skorzystać osoby:

 • będące w kryzysie rozwojowym- doświadczające trudności życiowych
 • które zauważają trudności w relacjach interpersonalnych
 • mające problemy z przystosowaniem się do zmian życiowych
 • zainteresowane rozwojem osobistym
 • mające problemy w radzeniu sobie ze stresem lub z asertywnością- mające trudność w zidentyfikowaniu, jakiej pomocy potrzebują.


Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna pozwala na uzyskanie całościowego obrazu danej osoby. Podstawowym narzędziem diagnostycznym jest dokładny wywiad. Oprócz niego można przeprowadzić testy psychologiczne, które pozwalają na rozpoznanie między innymi zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych czy zaburzeń otępiennych. Na diagnozę osoba może zgłosić się sama lub zostać skierowana przez lekarza.

Celem diagnozy psychologicznej jest:

 • opis stanu pacjenta
 • rozpoznanie mechanizmów wpływających na objawy choroby
 • analiza zasobów, trudności i mocnych stron
 • podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania terapeutycznego


Terapia uzależnień

Uzależnienia to problem, który dotyka wielu osób. Mogą być związane z substancjami oraz zachowaniami (uzależnienia behawioralne). Najskuteczniejszym sposobem leczenia uzależnień jest psychoterapia, która pomaga w zrozumieniu uzależnienia oraz wspiera naukę nowych, konstruktywnych zachowań.

Jeżeli zauważasz, że:

 • jakość twojego życia pogarsza się
 • koncentrujesz się na substancji (alkohol, narkotyki, leki) lub na czynności (hazard, seks, zakupy, Internet, praca) i tylko to przynosi ci ulgę
 • w sytuacjach stresujących reagujesz złością, napięciem
 • masz problemy w pracy - zaczynasz ukrywać fakt zażywania substancji
 • rodzina zwraca uwagę na to, że jesteś nieobecny
 • często odczuwasz wstyd, lęk, poczucie winy- miałeś próby abstynencji lub ograniczenia, ale nie przyniosły rezultatu

to może oznaczać, że rozwija się u ciebie uzależnienie. To moment, kiedy warto skontaktować się z terapeutą uzależnień. Pierwsze trzy wizyty to wizyty diagnostyczne, w trakcie których przeprowadzany jest wywiad oraz ustala się dalszy plan leczenia.


Terapia współuzależnienia

Masz w swoim otoczeniu kogoś, kto nadużywa substancji lub nadmiernie angażuje się w różne czynności (hazard, seks, zakupy, praca)? Zauważasz u siebie obniżony nastrój, spadek koncentracji,nadmierne skupienie na drugiej osobie, wybuchy złości? To mogą być objawy współuzależnienia.

Współuzależnienie to zachowania, które umożliwiają przystosowanie się do sytuacji, jaką jest życiez osobą uzależnioną. Te działania najczęściej mają charakter destrukcyjny dla osoby współuzależnionej. Ich skutkiem jest między innymi brak energii, rezygnacja z własnego życia, brak poczucia bezpieczeństwa oraz choroby psychosomatyczne.

Terapia osoby współuzależnionej jest wskazana nawet wtedy, jeśli jej partner nie chce podejmować leczenia uzależnienia.